strona główna

Tłocznia oleju

» O tłoczni
» Opis produktów

Opis produktów

W procesie przerobu nasion rzepaku „00", przy pozyskiwaniu oleju metodą wytłaczania powstaje olej rzepakowy oraz jako produkt uboczny makuch rzepakowy.

Nie ma wątpliwości, że ciekłe oleje roślinne to najzdrowsza grupa tłuszczów. Natomiast kwestia, który olej można uznać za najlepszy, jest sporna. Większość Polaków (i nie tylko) na pierwszym miejscu stawia oliwę z oliwek. Natomiast prawda jest mało znana: najzdrowszy olej to rzepakowy! Świadczą o tym dwa podstawowe fakty:

Wiadomo, że nasycone kwasy tłuszczowe są niezdrowe i w największym stopniu odpowiadają za rozwój chorób układu krążenia. A więc im w danym tłuszczu mniej kwasów nasyconych, tym lepiej i zdrowiej. A olej rzepakowy zawiera zdecydowanie najmniej tych kwasów spośród wszystkich olejów! Amerykanie ustanowili pojęcie oleju niskonasyconego jako miary zdrowego oleju i jedynie rzepakowy w tej definicji się mieści.

Najzdrowszymi kwasami tłuszczowymi są kwasy omega-3. Pełnią ważne funkcje prozdrowotne, m.in. chronią serce przed zawałem i odpowiadają za prawidłową pracę mózgu (produkty z kwasami omega-3 Japończycy nazywają z angielska (brain food czyli żywność dla mózgu). A więc im w danym tłuszczu więcej kwasów omega-3, tym lepiej. Niestety, w większości olejów jadalnych są minimalne ilości tych kwasów. Tylko dwa zawierają zdecydowanie więcej: olej rzepakowy i sojowy. A rzepakowy najwięcej! Warto dodać, że rzepak nazywany bywa oliwką północy, gdyż, podobnie jak oliwa z oliwek, zawiera dużo kwasu oleinowego (jeden z tłuszczów jednonienasyconych). Naukowcy przypuszczają, że działa on korzystnie na układ krążenia.

Makuch rzepakowy charakteryzuje się nie tylko dużą zawartością białka ,ale stanowi także łatwo dostępne źródło energii w postaci pozostałości oleju w procesie technologicznym.

Wyniki badań potwierdzają możliwości zastąpienia poekstrakcyjnej śruty sojowej makuchem rzepakowym . Znacznie niższa cena makuchu rzepakowego niż poekstrakcyjnej śruty sojowej może istotnie obniżyć koszty żywienia.

Analiza składu chemicznego wskazuje ,że makuch rzepakowy jest przede wszystkim paszą wysokobiałkową. Zawartość białka ogólnego w makuchu rzepakowym kształtuje się na poziomie 33% i może się wahać od 31 do 34% a niewielkie różnice w zawartości tego składnika pokarmowego wynikaj ą z różnej zawartości tłuszczu od 9 - 12 %. Dzięki tak dużej zawartości tłuszczu równomiernie rozłożonego jest nie tylko źródłem energii , ale zawiera również niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju zwierząt.

Skład kwasów tłuszczowych występujących w makuchu rzepakowym zbliżony jest do składu w oleju rzepakowym , a zawarty w nim tłuszcz zachowuje wszystkie korzystne cechy tego oleju. Olej rzepakowy w porównaniu z sojowym zawiera więcej kwasów nienasyconych, w tym głównie kwasu oleinowego Kwas oleinowy wpływa na zmniejszenie poziomu cholesterolu w tkankach zwierząt. Z tego względu przypuszcza się , że olej rzepakowy może mieć korzystny wpływ na obniżenie poziomu cholesterolu w produktach zwierzęcych. Skład kwasów tłuszczowych uszlachetnionych odmian rzepaku upodobnił się do oleju z oliwek, a olej rzepakowy uznawany jest w chwili obecnej za olej idealny w żywieniu ludzi. Według danych zawartych w normach paszowych średnia zawartość niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT ) w kg paszy wynosi w śrucie poekstrakcyjnej sojowej -10 g a w makuchu rzepakowym 34 g.

Zawartość włókna surowego w g/kg w makuchu rzepakowym waha się od 9,5 do 12,0% i jest dwukrotnie większa w porównaniu do zawartości włókna surowego w śrucie sojowej ( 5,6%). Wysoka zawartość włókna w paszach obniża wartość energetyczną. Stosunkowo duża zawartość tłuszczu w makuchu rzepakowym podnosi jego wartość energetyczną co powoduje ,że nie odbiega on pod względem energii od innych pasz wysokobiałkowych pochodzenia roślinnego.

Efekty produkcyjne w postaci mięsa ,mleka jaj wymagają zbilansowania w dawkach pokarmowych nie tylko energii ,która w makuchu jest wysoka ,ale i pozostałych składników, w tym białek. Białko rzepaku charakteryzuje się wysoką wartością biologiczną ze względu na dobrze zbilansowany skład aminokwasowy. Duża zawartość aminokwasów egzogennych (tab.2) ,szczególnie siarkowych: metioniny i cystyny powoduje że makuch jest cennym źródłem białka w żywieniu zwierząt gospodarskich.

W żywieniu świń, zwłaszcza ras mięsnych, kluczową rolę odgrywa zaopatrzenie w białko, w którym muszą być dostarczone niezbędne aminokwasy, szczególną rolę odgrywa tu lizyna. To lizyna przyswajalna najczęściej limituje wartość białka w dawkach przeznaczonych dla trzody chlewnej . Aby zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowanie zwierząt na lizynę w dawce musi znajdować się wystarczająca ilość lizyny , która powinna zawsze być w odpowiednim stosunku do energii w paszy.

Żywieniowcy określają ,że 1% śruty sojowej może zastąpić 0,6% mączki rybnej , 1,5% makuchu rzepakowego lub 1,7% bobiku. Zachowanie takiego przelicznika pozwala na utrzymanie tej samej zawartości lizyny.

Ze względu na dobrze zbilansowany skład aminokwasowy wskaźnik aminokwasów egzogennych (EAAI) białka makuchu rzepakowego ( 81,6%) jest nawet wyższy niż białka śruty poekstrakcyjnej sojowej (79,6%).

Z racji wysokiej zawartości w białku aminokwasów siarkowych , makuch stanowi dobre uzupełnienie poekstrakcyjnej śruty sojowej i nasion roślin strączkowych w dawkach pokarmowych.

Analiza składu mineralnego (tab.3) wskazuje, że makuch rzepakowy jest lepszym źródłem większości mikroelementów niż śruta sojowa. Z zawartością większości witamin jest podobnie.

Makuch rzepakowy można uznać za wysokowartościowy komponent przeznaczony dla wszystkich zwierząt gospodarskich. 

Rodzaj paszy Białko 
Ogólne %
Tłuszcz 
Surowy %
Włókno 
Surowe %
Wartość energetyczna MJ / kg   
Bydło Drób Trzoda
Makuch rzepakowy  33,48  12,94  9,65  6,90  10,8  13,2
Poekstrakcyjna śruta sojowa  45    5,6  7,02  9,12  12,9
Tabela 1. Skład chemiczny i wartość energetyczna makuchu rzepakowego i poekstrakcyjnej śruty sojowej.

 

Rodzaj paszy

Białko 
Ogólne %

Lizyna

Metionina 
+cysteina

Treonina Tryptofan
Makuch rzepakowy 33,48 19,42 12,76 11,42 4,20

Poekstrakcyjna śruta sojowa

45 27,70 13,10 17,70 6,10
Tabela 2. Zawartość aminokwasów w makuchu rzepakowym i poekstrakcyjnej śrucie sojowej

 

Wyszczególnienie j. m. Makuch
rzepakowy

Poekstrakcyjna
śruta sojowa

Popiół surowy % 7,0 5,7
Wapń g 7,48 3,1
Fosfor g 11,99 7,7
Magnez g 3,12 3,0
Potas g 12,32 10,5
Sód g 0,07 0,1
Żelazo mg 173,2 269,0
Miedź mg 5,49 13,8
L-Tokoferol mg 45,03 70,2
Tabela 3. Zawartość niektórych składników mineralnych w makuchu rzepakowym i poekstrakcyjnej śrucie sojowej.

 

 Grupa zwierząt  
 Trzoda chlewna   % mieszanek
 Warchlaki  5
 Tuczniki  15-20
 Lochy luźne i nisko prośne  5-8
 Lochy  5
 Drób  % mieszanek
 Kurczęta brojlery  5-10
 Kurczęta hodowlane  4-5
 Kury nioski  4-6
 Indyki rzeźne  6-10
 Indyki hodowlane  4-5
 Kaczki brojlery  8-10
 Kaczki hodowlane  5-6
 Gęsi  5-10
 Przeżuwacze  kg dziennie
 Krowy mleczne  1-2,5
 Cielęta  0,1-0,2
 Opasy  0,5-1,0
 Owce  0,25-0,3
 Jagnięta  0,1-0,15
 Konie  kg dziennie
 Klacze  0,2 - 0,3
 Ogiery  0,3 - 0,5
Tabela 4. Dopuszczane dawki makuchu rzepakowego „00" w żywieniu zwierząt gospodarskich.
 
x