strona główna

Polityka prywatności

                                                          KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W dniu 25 maja 2018r weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe BUTOR Krystyna Butor z siedzibą w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54,44-153 Sośnicowice NIP 6310207402 , REGON 003509537

Firma będzie przetwarzać dane pozyskane od Pani/Pana w związku z intencją zawarcia umowy, wystawienia faktury bądź" wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Firmę.

Podstawą prawną ich przetwarzania mogą być:

1) zgoda- dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wskazana w art.6 ust.l lit.a RODO

2) wymogi kontraktowe - konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy z PPH BUTOR Krystyna Butor - wskazane w Art.6 ust.l lit b RODO

3} wymogi ustawowe - konieczność wypełnienia przez Firmę PPH BUTOR Krystyna Butor obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa -wskazane w Art.6 ust.1 lit. c RODO ( np. wystawiania i przechowywania faktur, rozpatrywania reklamacji,skarg i innych wniosków, wypełnienie ustawowych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i dotyczących rachunkowości)

4) uzasadnione wymogi administratora- konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy-wskazane w Art.6 ust.l lit.f RODO (np. ustalenia, dochodzenia i egzekucja roszczeń, procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamianie właściwych organów, tworzenie analiz na wewnętrze potrzeby, blokowania korzystania z usług ze wzglądu na zaległości finansowe)

Okres przetwarzania i przechowywania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych

2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Przetwarzanie pozyskanych od Pani/Pana danych przez Firmę opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa( np. urząd skarbowy, ZUS, komornicy, syndycy)

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

POLITYKA COOKIES

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2013

 1. Niniejszy dokument zawiera informacje na temat plików „cookies” wykorzystywanych na stronie internetowej butor.pl („Serwis internetowy”) należącym do firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "BUTOR" Krystyna Butor, z siedzibą w Łany Wielkie, ul. Łabędzka 54 44-153 Sośnicowice.
 2. Odwiedzający Serwis Internetowy akceptując zasady zawarte w niniejszym dokumencie oraz jednocześnie korzystając ze standardowych ustawień swojej przeglądarki internetowej (domyślnie włączona obsługa plików cookies), zgodnie z art. 173 ust. 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, wyraża zgodę na stosowanie przez Serwis Internetowy plików cookies. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 3. Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; d) korzystania z usług i narzędzi, dostępnych na Serwisie Internetowym, dostarczanych przez podmioty trzecie (np. przez serwisy społecznościowe);
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu internetoweego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
  1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
  2. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Wykorzystywane systemy statystyk instalujące pliki Cookie to http://www.stat24.com oraz http://gemius.pl/. 
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 9. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:
Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

Flash cookies:
http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 
x