strona główna

Materiał siewny

Dział nasion oferuje materiał siewny pochodzący zarówno z hodowli polskich jak i zagranicznych. Posiadamy szeroką gamę odmian już sprawdzonych, zarejestrowanych w Polsce oraz odmiany z listy CCA (Wspólny katalog roślin rolniczych UE). Wybieramy odmiany, które sprawdziliśmy poprzez doświadczenia własne jak i doświadczenia COBORU a przede wszystkim wzorujemy się na doświadczeniach Stacji Oceny Odmian w Pawłowicach i opracowaniach z listy zalecanych odmian dla województwa śląskiego.

Osoba prowadząca dział nasion, Pan Gerard Kadzioch jest członkiem zespołu wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego.

Zwracamy uwagę, aby nasza oferta była dopasowana do różnych warunków klimatyczno-glebowych oraz na to, by nasze odmiany odznaczały się wysokim potencjałem plonowania, dobrą zdrowotnością i zimotrwałością.
Oferujemy naszym klientom kwalifikowany materiał siewny: zbóż, rzepaku, kukurydzy,  roślin poplonowych oraz traw.

Nasiona posiadają aktualne świadectwa kwalifikacji i odpowiadają wymogom PIORiN, pod kontrolą której prowadzimy naszą reprodukcję. Oferujemy nasiona o najwyższej jakości.

Materiał siewny pochodzący z naszej reprodukcji zaprawiany jest najlepszymi zaprawami nasiennymi takimi jak Celest Trio 060 FS, Kinto Duo 080 FS wraz z dodatkiem nawozu donasiennego Primus-B.

W publikowanych sezonowo katalogach są zamieszczane odmiany, które wprowadzamy do obrotu oraz rekomendujemy. 

 

 
x