strona główna

Nawozy wapniowe

Nawozy wapniowe stosuje się w celu odkwaszenia gleby oraz poprawienia jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Wapnowanie powoduje polepszenie stosunków powietrzno-wodnych i cieplnych gleb ciężkich. 

Naszym największym dostawcą nawozów wapniowych jest firma AgroCan S.C. posiadająca w swojej ofercie duży asortyment nawozów.

 

Producent Produkt Skład Chemiczny
  Nawóz wapniowy węglanowy, odmiana 04 CaO min. 50%
  Nawóz wapniowy tlenkowy, odmiana 03 CaO min. 60%
  Oxyfertil Mix CaO 60 CaO min. 60%
  Oxyfertil Ca 80 G1 CaO min. 80% 
  Oxyfertil Mg 75/25 G  CaO+MgO min. 75%, MgO min. 25% 
  Oxyfertil Mix Mg 60/20, odmiana 02 CaO+MgO min. 60%, w tym MgO min. 20%
  Nawóz wapniowo-magnezowy 0-1 mm CaO+MgO min.60%, MgO min. 20%
  OPOLWIAK Wapno nawozowe, odmiana 04 CaO min. 50%
  Rol Gran CaO 50 CaO min. 50% 
  Wapno nawozowe, odmiana 05 CaO min. 40% 
Z.CH. SIARKOPOL WAP-MAG  28% CaO, 16% MgO 
  WAP-MAG z mikroelementami 28% CaO, 16% MgO, 0,1%B, 0,1%Cu, 0,012%Mo, 0,1%Zn 

 

Ulotka informacyjna-ogólne zasady wapnowania 

 

 

        

 
x