strona główna

Struktura Grupy

Grupa Butor składa się z niżej wymienionych podmiotów: 

BUTOR Spółka Komandytowa - zaopatrzenia rolnictwa i ogrodnictwa w środki do produkcji

Gospodarstwo rolne - uprawa roślin i hodowla 

BIO-BUT Spółka z o.o. - gorzelnia rolnicza z biogazownią

Spółka ŁANY - uprawa roślin

 

 
x